English
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
» BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında büyük bir hızla artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak hem de kullanım alanı çeşitlenerek olmuştur. Bilişim Teknolojileri; bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış ve verileri saklamak, iletmek ve işlemek için kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir alandır.

Ancak bugün için Bilişim Teknolojileri (BT), yalnızca bilgisayar sistemlerinin kurulması ve yazılımların yapılandırılması ile sınırlı bir alan değildir. BT, güncel bir bakışla; bilgisayar donanımı, yazılımı, bilgisayar ağları, iletişim teknolojileri, bu alanda yetişmiş insan gücü, prosedürler, internet, intranet ve iletişim araçları gibi çok sayıda bileşene sahiptir. Bilişim sektörü dünyada son 50 yıldır var olan ancak günümüzde olağanüstü öneme sahip olan bir sektördür. Katma değeri oldukça yüksek olan bilişim sektörü, gelişmiş ülkelerde gözde sektörlerin başında gelmektedir.Ülkemizde işletmeler kurumsallaşma yolunda hızla ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu sebepten, Bilişim Teknolojileri alanında yeterlik sahibi insanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. Halen başka dallardan, mesleklerden insanlar bu alandaki ihtiyaca yönelmeye devam etmektedirler. Ancak doğru olan bu alanın içinde, temelden bu yeterliklere sahip insanlar yetiştirmektir.

Gelecekte de Bilgisayar Teknolojileri, çalışma hayatının en önemli unsuru olmaya devam edecektir. Bu alanda yeterlik sahibi insanlar yetiştirmek ülkemizde bu sektörün gelişimi ve ilerlemesi için çok önemlidir

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

Bilişim Teknolojileri Alanı altında şu dallar bulunmaktadır:

  • Ağ İşletmenliği
  • Web Programcılığı
  • Veri Tabanı Programcılığı
  • Bilgisayar Teknik Servisi 

C. İŞ BULMA İMKÂNLARI

Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticarî kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyotelevizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına sahiptirler. Ayrıca kendi adlarına işyeri açabilirler. Web programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri, internet üzerinden ticaret (e-ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler. Veri Tabanı programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler. Teknik servis elemanları, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalarda, bünyesinde bilgisayar bulunduran iş yerleri, şirketlerde, özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler. Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır. Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Bilişim Teknolojileri alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek Yüksekokulları arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

D. BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERSLERİN KODLARINI, ADLARINI VE KREDİLERİ

Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticarî kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyotelevizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına sahiptirler. Ayrıca kendi adlarına işyeri açabilirler. Web programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri, internet üzerinden ticaret (e-ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler. Veri Tabanı programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler. Teknik servis elemanları, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalarda, bünyesinde bilgisayar bulunduran iş yerleri, şirketlerde, özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler. Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır. Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Bilişim Teknolojileri alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek Yüksekokulları arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

I. YARIYIL/GÜZ
KODU DERSİN ADI T U AKTS Z/S
CBL105 Bilgisayar Donanımı 2 2 4 Z
CBL107 Algoritma ve Programlamaya Giriş 3 1 6 Z
CBL109 Grafik ve Animasyon 3 1 6 Z
CBL103 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 3 1 4 Z
CBL101 Mesleki Matematik I 3 1 4 Z
YDİ101 İngilizce I 2 0 2 Z
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 Z
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2 Z
Toplam Kredi (AKTS) 30  
 
II. YARIYIL/BAHAR
KODU DERSİN ADI T U AKTS Z/S
CBL104 İşletim Sistemleri 3 1 4 Z
CBL106 Veri Yapıları ve Programlama 3 1 6 Z
CBL108 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri I 3 1 6 Z
CBL110 Web Tasarımı 3 1 4 Z
CBL102 Mesleki Matematik II 3 1 4 Z
YDİ102 İngilizce II 2 0 2 Z
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 Z
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2 Z
Toplam Kredi (AKTS) 30  
 
III. YARIYIL/GÜZ
KODU DERSİN ADI T U AKTS Z/S
CBL203 İnternet Programcılığı I 3 1 4 Z
CBL205 Sistem Analizi ve Tasarımı I 2 2 4 Z
CBL207 Görsel Programlama I 3 1 4 Z
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 10  
YÜKSEKOKUL SEÇMELİ DERSLERİ 4  
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ 4  
Toplam Kredi  30  
 
IV. YARIYIL/BAHAR
KODU DERSİN ADI T U AKTS Z/S
CBL204 İnternet Programcılığı II 3 1 4 Z
CBL208 Görsel Programlama II 3 1 4 Z
CBL290 Bilgisayar Stajı 0 0 8 Z
CBL202 Kalite Güvence ve Standartları 2 0 2 Z
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 8  
YÜKSEKOKUL SEÇMELİ DERSLERİ 2  
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ 2  
 
KODU Bölüm Seçmeli Dersler Havuzu T U AKTS Z/S
CBL206 Sistem Analizi ve Tasarımı II 2 2 4 S
CBL211 Mesleki Yabancı Dil I 2 0 2 S
CBL212 Mesleki Yabancı Dil II 2 0 2 S
CBL213 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri II 3 1 6 S
CBL219 Visual Basic Programlama I 3 1 6 S
CBL220 Visual Basic Programlama II 3 1 6 S
CBL221 Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar I 1 1 2 S
CBL222 Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar II 1 1 2 S
CBL223 3D Modelleme ve Animasyon I 3 1 6 S
CBL224 3D Modelleme ve Animasyon II 3 1 6 S
CBL225 İleri Düzey Grafik ve Animasyon I 3 1 6 S
CBL226 İleri Düzey Grafik ve Animasyon II 3 1 6 S
CBL227 Bilgisayar Yard. Tasarım ve Modelleme I 3 1 6 S
CBL228 Bilgisayar Yard. Tasarım ve Modelleme-II 3 1 6 S
CBL229 Mobil Programlama I 3 1 6 S
CBL230 Mobil Programlama II 3 1 6 S
CBL231 Bilgisayar Ağ Sistemleri 3 1 4 S

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; L = Haftalık laboratuvar ders saati

 D. AKADEMİK KADRO