English
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
UZAKTAN EĞİTİM HAKKINDA
Uzaktan eğitim öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması durumunda kullanılan eğitim teknolojilerindendir. Eğitim teknolojisi tarafından incelenen bir fenomendir ve bu alanın eğitim bilimlerine yaptığı en büyük katkıdır. Uzaktan eğitim ile öğretmenler ve öğrenciler asenkron uzaktan eğitim (kendi seçtiği zamanlarda basılı veya elektronik ortamların el değiştirmesi) veya senkron uzaktan eğitim (eş zamanlı iletişimi sağlayan teknolojiler ile etkileşim) yöntemlerinden uygun ve mümkün olanını kullanarak eğitim çalışmalarını yürütebilirler.

Amacımız
Internet ve bilgisayar teknolojilerini ve uzaktan eğitim yöntemlerini kullanarak,  hem eğitim hem de bilimsel araştırmalarda zaman ve mekâna bağlı olmaksızın daha fazla insana ulusal ve uluslararası kalite ve standartlarda eğitim sunmaktır.

Faaliyet Alanları

  1. Üniversite bünyesinde Uzaktan eğitim yöntemi ile ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim programları ve sertifika eğitimlerini verecek şekilde teknolojik alt yapıyı oluşturmak ve eğiticileri eğitmek,
  2. Kaliteli bir eğitim ve değerlendirme yapabilmek için oluşturulan uzaktan eğitim alt yapısının kalitesinde sürekliliği sağlamak, 
  3. Uzaktan Eğitim için eğitim malzemeleri hazırlamak, öğretim elemanları ile işbirliği içerisinde belirlenen standartlara göre ders içerikleri ve sunular geliştirmek, öğrencilere daha rahat eğitim alabilmeleri için gerekli destekleri sunmak,
  4. Uzaktan Eğitim yöntemi ile Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin sınavlarını yapmak, sınavları yürütmek ve sonuçları değerlendirmek,
  5. İnternet üzerinden hizmet verilecek  aday öğrencilere yönelik tanıtım faaliyetlerini yapmak,
  6. Uzaktan Eğitimle eğitimin yanında, Üniversitelerde AR-GE çalışmalarını yürütmek ve araştırmalarda elde edilen  bilgileri paydaşlarla internet üzerinden güvenli şekilde paylaşmak.