English
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
» MİSYONUMUZ

Yaşam boyu öğrenim kapsamında uzaktan eğitim yöntem ve araçlarını kullanarak mekâna ve zaman bağlı olmadan her yaşta insanı uluslararası standart ve kalitede eğitmektir.