• Çankırı Karatekin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2015 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlanmıştır.