• Çankırı Karatekin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi gazetede yayımlanmıştır.